Dagelijks gebruik & Onderhoud

DAGELIJKS GEBRUIK & ONDERHOUD

Een tuinkas brengt het nodige onderhoud met zich mee. Enerzijds is er het onderhoud dat komt kijken bij het zaaien, oogsten, verzorgen en verpotten van je plantjes of groenten, anderzijds het onderhoud van de tuinkas zelf. Wanneer je hier regelmaat mee bezig bent, zal je tuinkas in optimale staat blijven.

Kies voor een hygiënische tuinkas

Wie schimmelvorming en ziektes bij zijn gewassen wil vermijden, kiest voor een hygiënische tuinkas. Dit doe je door ervoor te zorgen dat je de tuinkas altijd netjes achterlaat nadat je erin gewerkt hebt. Geef alle spulletjes hun eigen plaats en berg ze altijd op na gebruik. Zorg ervoor dat je tuinkas voldoende belucht is, bijvoorbeeld met behulp van een automatische raamopener, en kies voor een inrichting die afgestemd is op het doel en gebruik van je tuinkas. Zo ben je verzekerd van een hygiënische tuinkas met maximale productiviteit.

Houd de ramen vrij

Plantjes hebben licht nodig en in een tuinkas krijgen ze dit in de eerste plaats via de ramen. Het spreekt dus voor zich dat je de ramen altijd helder en schoon moet houden. Naast voldoende lichtinval zorgen schone ramen bovendien ook voor een evenwichtig verspreide lichtinval, iets wat minstens zo belangrijk is. Als laatste vermijd je schade en slijtage wanneer je de ramen regelmatig schoon maakt.

Wat kapot is, moet gemaakt worden

Wanneer er schade optreedt aan je tuinkas is een snelle reparatie absoluut noodzakelijk. Kleine gebreken die je laat liggen, worden gegarandeerd erger en groeien uit tot grotere problemen. Voor je het weet heb je een tuinkas in verval, terwijl dit makkelijk vermeden had kunnen worden.

Aandachtspunten bij het gebruik en onderhoud van uw tuinkas

  • Zorg ervoor dat je tuinkas voldoende belucht is, om schimmelvorming te voorkomen
  • Maak de dakgoot geregeld vrij van blaadjes en vuil

 

  • Maak de ruimte rondom de wielen van de schuifdeuren geregeld vrij van vuil en zand

 

  • Maak de tuinkas nooit schoon met chemicaliën. Gebruik voor onderhoud aan een tuinkas alleen neutrale reinigingsmiddelen die geen corrosie kunnen veroorzaken aan het aluminium of de beglazing.
    • De polycarbonaatplaten mogen alleen met koud/lauwwarm water worden schoongemaakt
    • Bij harde wind of storm: deuren en dakramen altijd gesloten houden.
    • In de wintermaanden dien je het dak van de tuinkas sneeuw- en ijsvrij te houden i.v.m. het gewicht en de lichtdoorlaatbaarheid

 

TEMPERATUUR IN DE KAS

Wil je een ideale groei-omgeving in je tuinkas creëren, dan zijn voldoende ventilatie en de juiste temperatuur daarbij de belangrijkste factoren. Een automatische raamopener is ideaal om in je kas tot de beste groei-omgeving te komen, omdat deze de ventilatie en temperatuur automatisch voor je regelt.

Verluchting per seizoen verschillend

In de winter laat je de ramen meestal gesloten, alleen al om ervoor te zorgen dat de werking van een verwarmingsapparaat niet gehinderd wordt. Ook onverwarmde kassen die niet in gebruik zijn, blijven dicht om de lucht en de grond vochtiger te houden.

In de zomer kun je beter niet via de deur verluchten. De luchtvochtigheid zakt dan te snel, omdat er energie wordt verbruikt terwijl er warmte aan de lucht wordt onttrokken. De temperatuur zal nog verder zakken als de grond en het substraat van de plantenkas vochtig zijn. Aan de andere kant kan verdamping ook te vlug gebeuren door een snelle luchtstroom; de planten in de kas verdampen meer water dan ze via hun wortels kunnen aanvoeren. Met als gevolg dat ze beginnen te verwelken. Bovendien stijgt de concentratie zout (mest) in de wortels, waardoor ze eventueel kunnen afsterven. Door te zorgen voor minder luchtbeweging en meer luchtvochtigheid kun je daar iets aan doen. Bovendien zorgt de vochtigheid in zowel de lucht als de planten ervoor dat spintmijten tijdens de zomer op een afstand worden gehouden.

Tijdens de herfst en winter, maar ook in het voorjaar is dat helemaal anders. Dan moet de vochtigheid zo laag mogelijk blijven. Voor degenen die hun plantenkas alleen voor groenten gebruiken, geldt dan: hoe droger de lucht, hoe beter. Want zodra het koud is en er minder daglicht is, grijpen schimmelziektes in vochtige lucht snel om zich heen. Schimmels, meeldauw en zwammen zorgen voor rottende stengels, ajuinen, spruiten, bloembollen en dergelijke. Natuurlijk hangt het ervan af welke planten je kweekt. Bij temperaturen van 5 tot 8 graden Celsius in de winter kun je de lucht in de tuinkas ook droog houden door alleen een beetje water te geven aan de planten die ook echt groeien op dat moment. Als planten in hun rustfase zitten, hebben ze geen water nodig.

Verwarming in de kas

Een klein beetje verwarming kan een groot verschil maken in de tuinkas. Als je de verwarming alleen maar twee maanden aanzet tegen de vorst, vanaf april en nog eens in oktober, kun je niet alleen meer, maar ook veel vroeger oogsten dan in volle grond. Je eerste eigen sla heb je dan in april, je laatste in november. Als je echter orchideeën of cactussen wilt kweken, dan moet de verwarming het hele jaar door aan. Dit moet ook bij andere planten die van warmte houden. Ook om kuipplanten te laten overwinteren is verwarming absoluut noodzakelijk. Je kunt kiezen voor een bovenverwarming, een verwarming onder de kweektafel, een bodemverwarming, een heteluchtkachel of een convectorverwarming.

De warmtebehoefte berekenen

Om de juiste verwarming te kunnen kiezen, dien je de warmtebehoefte te berekenen. Die hangt samen met de gewenste temperatuur (dag en nacht) en moet voor elke kas afzonderlijk worden berekend. Je dient hierbij rekening te houden met de fundering (isolatie, hoogte) en de plaatselijke omstandigheden (wind, eventuele lichte vorst, hoogte). Afhankelijk van de warmtebehoefte kies je dan een verwarming en bepaal je met welke energie je wil werken.

Een praktisch voorbeeld:

Een tuinkas heeft een breedte van 2,64m, een lengte van 3,87m, een hoogte (tot aan de nok) van 2,35m en zijmuren van 1,65m. Het grondvlak is dus 10,21 en heeft de tuinkas tot aan het dak een volume van 16.86 en het dak heeft volume van 3.57. Het totale volume van de kas komt daarmee op 20.43. De polycarbonaat tuinkassen van Gardenmeister worden geleverd met kanaalplaten of veiligheidsglas. In het geval van Polycarbonaat bedraagt de K-waarde 2,98, bij veiligheidsglas is dat 5,9K. Dat is de waarde van de warmtetransmissie. Met dit getal werk je verder.
In dit verband wordt ook wel eens gesproken over een warmteovergangscoëfficiënt. Dat is de hoeveelheid warmte die bij een verschil in temperatuur van 1 Kelvin (1 Kelvin (K) komt overeen met ℃) door een bouwonderdeel van 1 stroomt.
Elk materiaal geleidt warmte. Er zijn nog twee andere gegevens nodig: het verschil tussen de laagst mogelijke gemiddelde buitentemperatuur en de gewenste binnentemperatuur. Als we uitgaan van een buitentemperatuur van -15℃ en we willen een  binnentemperatuur van 10℃, levert dat een verschil op van 25℃. Nu moet je de drie cijfers alleen nog vermenigvuldigen.


Formule voor de warmtebehoefte:
Volume maal temperatuurverschil maal de waarde van de warmtetransmissie is gelijk aan de warmtebehoefte in kilocalorieën per uur. Dus: 20.43 x 25℃ x 2,98 K-waarde = 1522 kcal/hr (afgerond). Omdat het vermogen op verwarmingstoestellen meestal in watt of kilowatt wordt uitgedrukt, moet u dat nog omzetten.
Om de bovenstaande voorbeeldkas te verwarmen, zijn er toestellen nodig met een vermogen van minstens 1770 watt (W)


De omrekening gebeurt op de volgende manier:
1 kcal/hr staat gelijk aan 1.163 watt dus 1522 kcal/hr x 1.163watt = 1770 watt (W)

scroll to top